-7%
66.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng Lavie 19L có vòi
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích: 19L
 • Đóng gói: Bình
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 bình trở lên

-7%
66.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng Lavie Viva 18,5L có vòi
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích: 18,5L
 • Đóng gói: Bình
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 bình trở lên

-8%
98.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng Lavie chai 1.5L. thùng 12 chai
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích: Chai 1.5L
 • Đóng gói: Thùng 12 chai
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 thùng trở lên

-11%
89.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng LaVie 350ml
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích: Chai 350ml
 • Đóng gói: Thùng 24 chai
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 thùng trở lên

-5%
109.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng Lavie chai 500ml. thùng 24 chai
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích: Chai 500ml
 • Đóng gói: Thùng 24 chai
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 thùng trở lên

-8%
109.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng Lavie chai 5L
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích:  5L
 • Đóng gói: Thùng 4 chai
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 thùng trở lên

-7%
99.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng kiềm Lavie
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích:  750ml
 • Đóng gói: Thùng 24 chai
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 thùng trở lên

-4%
159.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng LaVie Kid 330ml
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích: Chai 330ml
 • Đóng gói: Thùng 24 chai
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 thùng trở lên

-4%
189.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng LaVie Premium 400ml
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích: Chai 400ml
 • Đóng gói: Thùng 20 chai
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 thùng trở lên

-7%
99.000(Giá chưa bao gồm VAT)

 • Loại nước: Nước khoáng Lavie Prestige chai 700ml. thùng 12 chai
 • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Lavie
 • Dung tích: Chai 700ml
 • Đóng gói: Thùng 12 chai
 • Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát
 • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
 • Giao hàng: Giao hàng miễn phí với số lượng 3 thùng trở lên